wywózka śmieci

Jak przebiega transport odpadów?

Transport różnych ładunków odbywa się na różnych zasadach. Czasem towary są ładowane luzem, innym razem na paletach czy w workach. Wykorzystuje się do tego cysterny, ciężarówki, czy wywrotki. Niekiedy niezbędne są specjalne pozwolenia, wskazanie trasy przejazdu, czy zadbanie o względy bezpieczeństwa.

Transport odpadów – co musisz wiedzieć?

transport odpadów Jak zatem na tle usług związanych z przewozem towarów wypada transport odpadów? Na pewno jeśli planujemy transport odpadów – zezwolenia są czymś co musimy mieć. Liczy się wpis do BDO oraz zgłoszenie jakie odpady i gdzie transportujemy. Szczególnie przypadku materiałów chemicznych, łatwopalnych czy niebezpiecznych konieczne jest spełnienie wszelkich restrykcyjnych norm oraz uzyskanie pozwolenia na transport. Jeśli przewóz odbywa się transgranicznie to trzeba zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Może być wymagany wpis, inne zezwolenie, maksymalna dopuszczalna ilość ładunku, czy wymagane środku bezpieczeństwa. W przeciwnym razie narazimy się na mandat i wysokie kary pieniężne. Czym sa transportowane odpady? To zależy z jakimi mamy do czynienia. Zużyty, przepracowany olej, benzyna, czy środki chemiczne zwykle są ,,pakowane” do specjalnych zbiorników, a następnie ładowane na ciężarówkę.

wywózka śmieci Śmieci miejskie są transportowane zarówno w workach jak i luzem. Te pierwsze to śmieci zmieszane czyli te co trafią na wysypisko śmieci. Te drugie to śmieci plastikowe, metalowe, szklane lub zielone które trafią do recyklingu lub na kompost. Są to oczywiście śmieci stałe, nie płynne. Jak przebiega sam transport? Właściwy samochód przygotowany do przewozu musi zostać sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa i sprawności. Następnie rusza on pod wskazany adres. Śmieciarki miejskie mają zwykle specjalne wysięgniki pozwalające na przenoszenie koszy z odpadami do recyklingu, a w przypadku tych zmieszanych śmieciarze podstawiają kosz pod auto a podnośnik sam go przewróci opróżniając tym samym kosz. Jeśli do czynienia mamy z ciężkimi ładunkami typu pojemniki z olejem to ładowane są one przy pomocy wózków widłowych lub innych maszyn do transportu bliskiego. Po załadunku pojemników trzeba sprawdzić że wszystkie stoją bezpiecznie na pace i nie przewrócą się podczas jazdy. Jeśli wszystko gra to pojazd może jechać do miejsca zbycia odpadów.

Podsumowując, transport odpadów wcale nie jest skomplikowany, jednak trzeba zadbać o to by poznać przepisy go regulujące. W ten sposób będzie wiadomo kiedy, gdzie, kto może wykonać transport i jakie przedsięwziać środki bezpieczeństwa na trasie.