prace ziemne kujawsko pomorskie

Jakie są wykonywane prace ziemne podczas budowy w Kujawsko-Pomorskim?

Prace ziemne, są jednym z etapów robót przygotowawczych do budowy. To właśnie one przygotowują nam terem, gdzie rozpocznie się budowa, umożliwiaj wjazd sprzętu na budowę, jak i dostawę materiałów. Dlatego bardzo ważnym etapem każdej budowy są prace ziemne Kujawsko Pomorskie jest województwem gdzie wykonywano budowę centrum handlowego.

prace ziemne kujawsko pomorskie

Tak jak w przypadku każdej budowy pierwszym etapem na danej budowie była wycinka drzew oraz karczowanie krzaków. Gdy te prace zostały wykonane można było przejść do zdejmowania  warstwy ziemi urodzajnej czyli humusu. W tym przypadku warstwa ty wynosiła 30 centymetrów. Usuwany humus był wywożony poza teren budowy wywrotkami. Gdy te prace zostały zakończone, rozpoczęto wyrównywanie terenu. Koparki przerzucały urobek z nasypów do wykopów. Następnie wszystko zostało wyrównane spycharkami. Na tak przygotowanym terenie można było rozpocząć budowę centrum handlowego.