rozliczanie delegacji kierowców

Rozliczanie delegacji kierowców zagranicznych

Każdy pracodawca, który zatrudnia u siebie pracownika, ma w stosunku do niego pewne zobowiązania. Na samym początku powinien zapewnić mu stanowisko pracy, wszystkie niezbędne do wykonania zadania sprzęty itp. Gdy zdecydujemy się wysłać swojego pracownika w delegację, zostają na nas nałożone nowe obowiązki.

Rozliczanie diet kierowców

 rozliczanie delegacji kierowcówMusimy odpowiednio rozliczyć taki wyjazd pracownikowi. Niewiele branż wymaga stałych, systematycznych podróży. Istnieją jednak zawody, w których podróże stanowią niemal całość obowiązków – są to, np.: firmy transportowe. Jak rozliczać delegacje dla pracowników takich firm? W tym wypadku pracodawca zobowiązany jest do pokrywania odpowiednich diet i ryczałtów noclegowych. Sprawa komplikuje się, gdy kierowca nie rozwozi towarów jedynie na terenie kraju, ale także za granice. W tym wypadku dopuszcza się kilka opcji – po pierwsze można korzystać ze wbudowanego w pojazd systemu GPS, który odnotowuje moment przekroczenia granicy. Druga opcja to odczytywanie danych z cyfrowego tachografu, w który muszą być wyposażone wszystkie wozy ciężarowe. Odpowiednie rozliczenie kierowców można też przeprowadzić za pomocą dopisanych, do stosowanych kart drogowych, rubryk, które kierowca sam będzie uzupełniać o godziny przekroczenia granic. Musimy zatem precyzyjnie ustalić, kiedy pracownik opuszcza Polskę, oraz kiedy dokładnie do niej wraca.

 rozliczanie delegacji kierowcówPodróż zagraniczna odbywana drogą lądową ma swój początek w momencie, gdy kierowca opuszcza nasz kraj, a kończy się w momencie przekroczenia przez niego polskiej granicy w drodze powrotnej. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdy kierowca przekracza kilka granic w trakcie podróży. W tym wypadku każde państwo, do którego się wybiera, może być określone jako miejsce docelowe podróży. Takie sytuacje często mają miejsce wśród zawodowych kierowców, którzy w ramach jednej trasy dowożą towar do kilku państw. Najlepiej, jeśli w ramach jednej firmy każdy kierowca rozliczany jest tak samo. Wówczas już w przepisach wewnętrznych należy ustalić, jak rozdzielać poszczególne podróże. Można rozdzielać podróże na zasadzie przekraczania przez kierowcę granic lub wybrania za punkt docelowy najdalszego miejsca podróży. Minimalne stawki za wyżywienie i ryczałty noclegowe są ustalane prawnie. Prywatne firmy mogą modyfikować te stawki, jednak nie mogą one przekraczać określonego minimum.

Cały proces nie jest łatwy, zwłaszcza podczas wyjazdów zagranicznych. Wiele firm zewnętrznych oferuje swoją specjalistyczną pomoc podczas odpowiedniego rozliczania delegacji kierowców. Zatrudnienie sprawdzonych specjalistów może okazać się niezwykle pomocne.

Sprawdź też http://www.analiza-tacho.pl