podatek vat

Kiedy konieczne jest odzyskanie VAT-u z UE?

Od pewnego czasu coraz większa liczba firm stara się w możliwie jak największym stopniu, ograniczyć koszty związane z ich funkcjonowaniem. Jednym z bardziej skutecznych sposobów, aby to uzyskać, wydaje się być staranie o uzyskanie zwrotu opłaconych podatków. Jest to możliwe tylko w pewnych, ściśle określonych sytuacjach.

Jak odzyskać VAT z UE?

podatek vatOgólnie przyjmując o zwrot podatku może się ubiegać każdy przedsiębiorca, który jest czynnym płatnikiem VAT w innym kraju niż Polska, w którym znajduje się jego główna siedziba. W zależności jednak od szeregu różnych czynników, zupełnie inaczej może przebiegać cała procedura o odzyskanie VAT z UE dla firm. I tak bardzo ważne jest, by podmiot starający się o uzyskanie takiego zwrotu nie posiadał w kraju, gdzie opłaca podatek vat na zakup produktów bądź usług, stałego miejsca zamieszkania, pobytu, lub też stałego miejsca prowadzonej działalności. W takich przypadkach zwrot podatku jest możliwy tylko w sytuacji, gdy prawo krajowe to umożliwia. Dodatkowo, zwrot może dotyczyć tylko pewnych ściśle określonych usług i produktów, które są niezbędne dla prowadzenia działalności w innym kraju UE. Chodzi tutaj na przykład o koszty związane z zakupem paliwa, z wszelkimi opłatami drogowymi, czy też zakwaterowaniem. Oczywiście, firma starająca się o uzyskanie takiego zwrotu, posiadać powinna odpowiednie paragony, czy też faktury, które będą potwierdzały dany zakup.

podatekWarto pamiętać również o tym, że obecnie cała procedura zwrotu VAT-u odbywa się sposób w pełni elektroniczny. Chodzi tutaj przede wszystkim o wypełnienie i dostarczenie odpowiedniej deklaracji VAT-REF do właściwej jednostki urzędu skarbowego. Całe procedowanie wniosku może się przedłużyć nawet do okresu 8 miesięcy, dlatego też kluczowe jest możliwie jak najszybsze składanie odpowiednich deklaracji. Istotnym udogodnieniem podczas załatwiania wszelkich formalności z tym związanych mogą być firmy, które pełnią funkcję pośrednika podczas załatwiania spraw z urzędem skarbowym. Dzięki nim, czas na uzyskanie faktycznego zwrotu może ulec widocznemu skróceniu, przede wszystkim dzięki dopilnowaniu wszelkich terminów dotyczących składanych dokumentów oraz deklaracji.

Od pewnego czasu, coraz większa liczba firm stara się odzyskać, chociaż część kosztów, związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nie działalnością. Jednym z bardziej skutecznych sposobów na to, wydaje się być starania o uzyskanie odpowiedniego zwrotu podatków, na przykład podatku VAT, czy też akcyzy. Jest to jednak możliwe tylko w pewnych ściśle określonych sytuacjach.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.impolsarl.com!